Kategoria: W hierarchii wartości

BOGACTWO SAMO W SOBIE

Co więcej, bogactwo samo w sobie nigdy nie było wystarczająco zaszczytne. Wymaga reklamy, a jej normalnym środkiem są ostentacyjnie kosztowne przedmioty. W drugiej połowie ubiegłego stulecia reklamę tę robiono w Stanach Zjednoczonych po mistrzowsku. Domy, ekwipaże, stroje kobiece i roz­rywki, wszystko to wprzęgnięto na jej usługi. Chętnie podkreślano, że coś jest kosztowne. „Jak donoszą, jacht pana Goulda «wart 500 000 dolarów* zawinął do pewnego portu lub pan Morgan wyru­szył w podróż swoją «limuzyną wartą 100 000 dola­rów*, bądź też dom pana Vanderbilta «wart 1000 000 dolarów* jest już na ukończeniu i będą w nim wisiały obrazy «wartości 50 000 dolarów*, a drzwi z brązu będą «wartości 20 000 dolarów*.”

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

ZAMOŻNI LUDZIE

Wielkie domy, wielkie jachty, wielkie bale, stajnie, bujne łona upstrzone klejnotami, wszystko to mia­ło dowodzić, że danemu człowiekowi przysługują zaszczyty płynące z bogactwa.Takiej ostentacji teraz się nie spotyka. Przyczy­nił się do tego wzgląd uboczny. Zamożni Amery­kanie od dawna dziwnie się obawiali wywłaszcze­nia — obawa ta może mieć związek z tendencją konserwatywnej mądrości obiegowej do traktowa­nia najłagodniejszych choćby kroków reformator­skich jako zapowiedzi rewolucji. Wielki kryzys, a zwłaszcza Nowy Ład napędził amerykańskim bo­gaczom porządnego stracha. Jednym z jego skut­ków było zapoczątkowanie ery wyraźnego umiaru w dziedzinie wydatków osobistych. Uznano, że wy­datki czysto na pokaz, zwłaszcza na domy, jachty kobiety do towarzystwa, mogą pobudzić masy do wystąpień.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

GŁĘBSZE PRZYCZYNY

Ludzie roztropniejsi piętnowali je jako nierozsądne i nie na miejscu. Dużo mądrzej było przybrać barwę ochronną pożytecznego obywatela, polityka przemysłowego czy choćby przeciętnego faceta.Oddziaływały tu jednak głębsze przyczyny. W ciągu minionych dwudziestu pięciu łat coraz czę­ściej popisywanie się kosztownymi sprzętami celem zamanifestowania bogactwa piętnowano jako wul­garne. Termin „wulgarne” jest ścisły. Oznacza: „przynależne lub właściwe zwykłym ludziom, zwy­kłej gromadzie czy tłumowi”- I to wyjaśnia, co zaszło. Tak wielu ludzi stać było na wielkie wyda­tki, że przestali się wyróżniać. Długi, miękko wy­ściełany samochód o wielkiej mocy silnika nie wy­wiera wrażenia) bogactwa w dobie, kiedy takie samochody produkuje się masowo, tysiącami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

ZGODNIE Z DIAGNOZĄ

Niegdyś dostatecznie wspaniałe bry­lanty mogły wzbudzić zainteresowanie choćby naj­grubszą i najwstrętniejszą jejmością, gdyż ozna­czały przynależność do wielce) uprzywilejowanej kasty. Teraz na te same brylanty może sobie po­zwolić gwiazda telewizyjna albo utalentowana dzi­wka. Współczesne środki masowego przekazu, zwłaszcza film i telewizja, gwarantują szerokim rze­szom ludności widok najkosztowniejszych strojów obnoszonych nie! tylko przez córki bogaczy, ale przez córki górników czy komiwojażerów, które fortunę zawdzięczają własnemu talentowi czy cze­muś w tym rodzaju. W Południowej Ameryce, na Środkowym Wschodzie, w do pewnego stopnia socjalistycznych Indiach, a także w Nicei, Cannes Deauville popisywanie się bogactwem jest nadal powszechnie praktykowane. Jest to zgodne z na­szą diagnozą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!